Acasă - Euridice - În afara colecţiei - Hermeneus - Universitas - Clasici - Interviuri - Biblioteca Italiană: Gianni Vattimo - Etica intepretării


Autor
: Gianni Vattimo

Titlu: Etica interpretării

Titlu original: Etica dell'interpretazione
Rosenberg & Sellier, Torino, 1983

Traducător: Ştefania Mincu

An de apariţie: 2000

ISBN: 973-9224-48-2

Preţ

Gianni Vattimo:
Dacă o etică "hermeneutică" este cu putinţă - cum încercăm să demonstrăm aici în chip provizoriu - ea are nevoie de o ontologie nihilistă (...), una ce se poate argumenta numai ca interpretare de fapte, ca lectură de "semne ale vremurilor", ca ascultare de mesaje, sau, cum am propus în altă parte (...), şi ca "ontologie a actualităţii", pentru care hotărîtoare este referirea la o anumită imagine a modernităţii, a destinului ei de secularizare, a eventualului ei "sfîrşit". În loc de a se "întemeia" pe această activitate de interpretare a întîmplării fiinţei, etica hermeneutică mai curînd se exercită acum într-o astfel de activitate; şi ea este mai cu seamă, deşi (probabil) nu în mod exclusiv, tocmai în sensul acesta, o etică a interpretării.

 

© PONTICA 2001
contact - hosted by altair net - design by asalt