Acasă - Euridice - În afara colecţiei - Hermeneus - Universitas - Clasici - Interviuri - Biblioteca Italiană: Pier Paolo Pasolini - Petrol


Autor
: Pier Paolo Pasolini

Titlu: Petrol

Titlu original: Petrolio
Giulio Einaudi Editore, Torino, 1992

Traducător: Ştefania Mincu

An de apariţie: 1999

ISBN: 973-9224-35-0

Preţ:

Marin Mincu:
Cunoscutul scriitor şi cineast Pier Paolo Pasolini (1922-1975) se situează, prin romanul Petrol (apărut postum, în 1992), între cei mai acuţi romancieri ai secolului. În această sinteză epică, ce este şi un poem mitic, el reuşeşte să atingă cota maximă de referenţialitate / autoreferenţialitate, încercînd să încadreze într-un text aproape esoteric toate pulsiunile agonale traversate succesiv de roman, atît în planul existenţial cît şi în cel al cunoaşterii, de la actantul wertherian al lui Goethe pînă la ipostaza demonismului dostoievskian. Pasolini constată şi descrie aici, cu detaşare tragică, metamorfozarea regresivă a fiinţei şi a corpului uman, ce nu mai pot salva androginia originară, alunecînd iremediabil către degradarea şi alterarea ireversibilă. În actul scriiturii se alternează cele mai diverse registre, trecîndu-se de la text la meta-text, de la realism la simbolizare, de la experienţa nudă la textualizarea autoreferenţială, abolindu-se astfel simptomele narativităţii tradiţionale printr-o hiperconştientizare a actului romanesc, în direcţia deschisă de viziunea postmodernă recuperatoare. Romanul pasolinian se vrea o frescă apocaliptică a societăţii italiene contemporane, dar paginile cele mai tensionate sînt acelea care conservă o apăsată dîră autobiografică aşa cum susţine Giuseppe Zigaina, în prefaţa sa inspirată, Pasolini îşi regizează „moartea rituală”, „auto-exprimîndu-se” în acest text anticipator şi chiar, am zice, expiator.

 

© PONTICA 2001
contact - hosted by altair net - design by asalt