Acasă - Euridice - În afara colecţiei - Hermeneus - Universitas - Clasici - Interviuri - Biblioteca Italiană: Alberto Moravia - Disprežul


Autor
: Alberto Moravia

Titlu: Dispreţul

Titlu original: Il disprezzo
Bompiani, Milano, 1956

Traducător: Ştefania Mincu

An de apariţie: 1997

ISBN: 973-9224-14-8

Preţ:

Marin Mincu:
Alberto Moravia este, poate, cel mai mare romancier italian din toate timpurile. În romanul Dispreţul, ceea ce este nou se leagă de situarea subiectului narant, care preia prerogativele unui actant total (personaj, autor, instanţă diegetică etc.). Acest actant narativ se suprapune pe un eu introvertit la modul lui Camil Petrescu din Patul lui Procust. Care este trama? Un scriitor de teatru, Riccardo Molteni, nu mai poate scrie, fiindcă soţia sa, Emilia, nu-l mai iubeşte, mai grav chiar, îl dispreţuieşte din senin. Căutarea motivelor ce au determinat această schimbare bruscă a sentimentelor ei îl conduce pe Moravia la rescrierea modernă a mitului lui Ulise. În două cuvinte, conform acestei perspective răsturnate din roman, Penelopa nu-l mai iubea pe Ulise, deşi i-a rămas fidelă, încă dinainte de plecarea acestuia spre Troia, fiindcă regele din Itaca nu s-a comportat destul de bărbăteşte faţă de curtezanii care o asaltau pe regină. Ulise se alege cu dispreţul inexplicabil al Penelopei şi, în consecinţă, pleacă la Troia să se defuleze. După terminarea războiului, el va amîna sine die întoarcerea în Itaca, marcat de aceeaşi obsesie: dispreţul Penelopei. Cînd se decide, în sfîrşit, să se întoarcă, ştie că nu are altă soluţie decît să-i ucidă cu violenţă pe toţi peţitorii Penelopei pentru a scăpa de dispreţul acesteia şi a-şi recîştiga, astfel, dragostea. Iată cum Homer poate fi combinat cu Freud. Stilul moravian, alert şi tranşant, se manifestă în acest roman cu maximă pregnanţă, menţinînd vie plăcerea textului.

 

© PONTICA 2001
contact - hosted by altair net - design by asalt