Acasă - Euridice - În afara colecţiei - Hermeneus - Universitas - Clasici - Interviuri - Biblioteca Italiană: Umberto Eco - Baudolino


Autor
: Umberto Eco

Titlu: Baudolino

Titlu original: Baudolino
Bompiani, 2000

Traducător: Ştefania Mincu

An de apariţie: 2001

ISBN: 973-9224-53-9

Preţ:

Marin Mincu:
Prin Baudolino (Bompiani, 2000), Umberto Eco explorează din nou Evul mediu, în căutarea unor răspunsuri edificatoare ce privesc Istoria actuală, acum, la răscrucea dintre două milenii. Cît adevăr şi cîtă minciună („fiction”) sînt cuprinse în tratarea romanescă a istoriei? Cam tot atîtea cîte încăpeau în cronicile bizantine sau în bestiariile cu monştri ale Antichităţii, revizitate de postmodernism. Romancierul-semiolog recurge la un tipic erou picaresc (nativ din Alexandria piemonteză, devenit fiu adoptiv şi cavaler al împăratului german Frederic Barabarossa) ce se deplasează continuu în story, depăşind orice frontiere (statale, geografice, lingvistice, etice etc.) şi ilustrînd astfel coordonatele „canonice” ale narativităţii postmoderniste.  Traversînd spaţii cunoscute între Occident şi Orient (ca student la Paris sau combatant în războaiele şi cruciadele din secolul al XII-lea), dar şi itinerarii utopice (pastişate după texte apocrife), neobositul Baudolino este un alter-ego al romancierului, scotocitor de fapte miraculoase, care se probează pe sine într-o ipostază similară / diferită cu / de acelea ale lui Adso da Melk din Numele trandafirului, Jacobo Belbo din Pendulul lui Foucault sau Roberto de la Grive din Insula din ziua de ieri. Se contruiesc aventuri extraordinare şi se descriu ţinuturi fantastice cu acelaşi patos exotic-barochizant ce menţine mereu trează curiozitatea. Cu unele graţioase prolixităţi, Baudolino e un roman alexandrin, de descendenţă bizantină, reuşind uneori să atingă acea transparenţă ambiguă a tonului epic elegiac din Creanga de aur a lui Sadoveanu.

 

© PONTICA 2001
contact - hosted by altair net - design by asalt