Acasă - Euridice - În afara colecţiei - Hermeneus - Universitas - Clasici - Interviuri - Biblioteca Italiană: Maria Corti - Pentru o enciclopedie a comunicării literare


Autor
: Maria Corti

Titlu: Pentru o enciclopedie a comunicării literare

Titlu original:
RCS Libri & Grandi Opere SPA, Bompiani, 1997
(volumul cuprinde şi studiul
Principii ale comunicării literare

Traducător: Ştefania Mincu

An de apariţie: 2000

ISBN: 973-9224-48-2

Preţ:

Marin Mincu:
În cadrul semioticii literare italiene, Maria Corti combină preocupările unor cunoscuţi cercetători ai limbii (Schiaffini, Terracini, Migliorini, Devoto) care trasaseră deja, în lucrările lor, jaloanele abordării formale a limbii literare. Se ştie că această direcţie inaugurează în Italia critica stilistică pe urmele lui L. Spitzer şi Ch. Bally. Chiar structuralismul cortinian se dezvoltă tot ca o prelungire a criticii stilistice spitzeriene.
Maria Corti face parte, alături de Cesare Segre, D’Arco Silvio Avalle, Gianluigi Beccaria, din şcoala de cercetători şi critici de formaţie lingvistică şi filologică. Prin Principii ale comunicării literare Maria Corti precizează instrumentele cele mai utile pentru uzul manipulatorilor de texte (atît pentru emitent cît şi pentru receptor), iar prin Pentru o enciclopedie a comunicării literare fixează definitoriu conceptele şi terminologia cercetării interdisciplinare.

 

© PONTICA 2001
contact - hosted by altair net - design by asalt