Acasă - Biblioteca Italiană - În afara colecţiei - Hermeneus - Universitas - Clasici - Interviuri - Colecţia Euridice: Octavian Soviany - Turnul lui Casanova


Autor
: Octavian Soviany

Titlu: Turnul lui Casanova. Şapte capricii

An de apariţie: 1997

ISBN: 973-9224-19-9

Preţ:

Marin Mincu:
Octavian Soviany este cunoscut, mai ales după 1989, ca un critic pe deplin format, aplicat în primul rînd asupra poeziei actuale, cu opţiuni ferme şi un stil intelectual alert, consacrînd o individualitate distinctă în peisajul literar eterogen al momentului. Am constatat, lecturînd, cu sporit interes critic, volumele sale de poezie, că este şi un poet autentic, cultivînd un discurs foarte personal, în descendenţă dimoviană directă, înţesat cu motive şi motiveme mitice reactualizate şi retrăite subtil, dintr-o perspectivă post-modernă. El este adeptul poemului “epic”, cu amplă desfăşurare secvenţială, reiterînd o aparentă schemă narativă, implicită unui discurs oniric, de luxurianţă barocă, estompat în eboşa scriiturii colocviale; deşi acest mod poetic pare vetust prin întrebuinţarea unor instrumente poetice “tradiţionale” (ritm, rimă etc.), nu lipseşte absolut nimic esenţial din achiziţiile ultime ale poeticităţii. Octavian Soviany ştie cum este poezia şi reuşeşte s-o facă spontan, cu naturaleţea actului inspirat, deşi, după cum am spus, recurge la aceleaşi constrîngeri retorice, caracteristice poeziei anterioare. Cele şapte capricii din Turnul lui Casanova, dislocate ca tematică dar unitare ca perspectivă intertextuală, surprind obsesiile unui subjectum angoasat, ancorat în existenţă şi în text cu egală fervoare, întreţinînd proaspătă limfa textualistă. Poetul are vocaţia fantasticului, construind cu lejeritate ludică universuri imaginare paralele, unde totul co-există în mod non-contradictoriu, datorită unui plonjon metatextual, realizat prin metoda juxtapunerii,. specifică onirismului.

 

© PONTICA 2001
contact - hosted by altair net - design by asalt