Acasă - Biblioteca Italiană - În afara colecţiei - Hermeneus - Universitas - Clasici - Interviuri - Colecţia Euridice: Vasile Baghiu - Maniera


Autor
: Vasile Baghiu

Titlu: Maniera

An de apariţie: 1998

ISBN: 973-9224-32-6

Preţ:

Marin Mincu:
Deşi ar putea fi considerat un emul minor al lui Mircea Cărtărescu, prin priza vag-nostalgică a unor versuri uşor pastişate, trebuie să spunem că Vasile Baghiu îşi depăşeşte, uneori, maestrul prin haloul thanatic năucitor, asumat direct şi traversat stilistic într-un registru solemn, cu totul nou la post-textualişti. Avînd o vocaţie a morţii, aproape “eminesciană” prin trăirea “retorică”, acest poet fragil demonstrează intuitiv cum se poate avansa în discursul poetic, sobru şi negălăgios, imprimînd cu modestie un ton cît mai silenţios propriei voci. Autorul Febrei este o asemenea voce “slabă” care se impune prin discreţie strategică tocmai derizoriul, maladivul. precarul, regresivul şi acel aer slăbit de umanitate comună, comunicate într-un limbaj neîngrijit, nemetaforic, transparent pînă la literalitate, îi dă acestei poezii o ciudată autenticitate.

 

© PONTICA 2001
contact - hosted by altair net - design by asalt